“ලංකාව ඉන්දියාවේ තවත් කොලනියක් කර නොගනු !” – චීනය ඉන්දියාවට දන්වයි

ඉන්දියානු සාගරය තුළ ශ්‍රී ලංකාව තවත් කොළණියක් බවට පත්කර නොගන්නැයි චීනය, ඉන්දියාවට දන්වා ඇති...

“රට පාලනය කරන්නේ අහිංසකයෙක්…නොසන්ඩාල ලෙස හැසිරෙන්න ඉඩදෙන්න බැහැ…” – රාජිත

යහපාලන රජයේ අමාත්‍යවරුන්ගේ විනය පිළිබදව ඔවුන් දැනුවත් කිරීමෙි වැඩපිළිවෙලක් ආරමිභ කරන ලෙස තමන් අග්‍රාමාත්‍ය...

හම්බන්තොට සිදුවීමේ 24ක් 27 වැනිදා දක්වා නැවතත් රිමාන්ඩ්

හම්බන්තොට ආයෝජන කලාපයට මුල්ගල් තබන අවස්ථාවේදී විරෝධතාවයෙන් නිතරව සිට, පොදු දේපලවලට හානි කිරීමේ හා...

අමාත්‍යවරුන්ගේ විනය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා විශේෂ වැඩපිළිවෙලක් #SriLanka #LKA

රුපියල් ලක්ෂ 400 ක් වැය කරමින් ඉදිකළ බේරුවල කාලවිලකන්ද නව පාලම විවෘත කිරීමෙි අවස්ථාවට...

හම්බන්තොට සිදුවීමේ 24 නැවතත් රිමාන්ඩ් #SriLanka #LKA

ඉකුත් ජනවාරි 07 වැනිදා හම්බන්තොට මිරිජ්ජවිල ආයෝජන කලාපයේ රුහුණු සංවර්ධන සැලැස්මට අගමැතිවරයා ඇතුළු ආරාධිතයින්ගේ...