මගතොට, දුම්රිය මාර්ගවල මළපහ කරනා ඉන්දියානුවෝ උඩු ගුවනේ සිටත් අසුචි මලු බිමට මුදාහරී

ඉන්දියාවේ නවදිල්ලි ගුවන් තොටු‍පොළ අවට නිවැසියන්ගේ වහල මතට සහ හිස මතට ගුවන් මගීන්ගේ අසූචි...

ත‍්‍රිකුණාමලයේ බුදුපිළිම වල සිරස කඩා කළුතෙල් වත්කරලා

ත‍්‍රිකුණාමල දිස්ත‍්‍රික්කයේ ස්ථාන 04ක තිබූ බුදු පිළිමවලට හානි සිදු කිරීම සම්බන්ධයෙන් පොලිසිය පරීක්ෂණ ආරම්භ...