ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය ගිවිසුමක් අත්සන් කරයි

ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා සමුළුව මෙවර ශ්‍රී ලංකාවේ පැවැත්වීමට මැලේසියානු නියෝජිතනයින් සමඟ ගිවිසුම් අත්සන් කිරීම ක්‍රීඩා...

ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ පරාජය ගැන තීරණාත්මක සාකච්ඡාවක්

ආසියානු සහයෝගිතා පාපන්දු තරගාවලියට සහභාගීවූ ශ්‍රී ලංකා පිලේ පරාජය හා පාපන්දුවේ දියුණුවට ගත යුතු...

මාලිංග කොන්ත්‍රාත්තුව අත්සන් නොකිරීමට හේතු කියයි (VIDEO)

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් තමාට ක්‍රීඩක කොන්ත්‍රාත්තුව පිරිනැමුව ද තමා එය ප්‍රතික්ෂේප කළ...