රාජගිරියේදී තරුණයෙකු රිය අනතුරට ලක්කිරීම සම්බන්ධයෙන් චම්පිකට අධි චෝදනා භාරදෙයි

රාජගිරියේදී තරුණයෙකු රිය අනතුරට ලක්කිරීම සම්බන්ධයෙන් චම්පිකට අධි චෝදනා භාරදෙයි

අපරික්ෂාකාරී ලෙස රිය පදවා අනතුරක් සිදුකිරීම සහ අනතුරක් වළක්වා ගැනීමට කටයුතු නොකිරීම ඇතුළු චෝදනා...
වේල්ල වීදියෙන් කාන්ත මළ සිරුර හමුවූ වීමෙන් පසු‘තවත් අතුරුදන් වූ කාන්තාවන් රැසකගේ’ තොරතුරු හෙළිවෙයි – දුරකථන ඇමතුම් 200ක්

වේල්ල වීදියෙන් කාන්ත මළ සිරුර හමුවූ වීමෙන් පසු‘තවත් අතුරුදන් වූ කාන්තාවන් රැසකගේ’ තොරතුරු හෙළිවෙයි – දුරකථන ඇමතුම් 200ක්

වේල්ල වීදියේ ගමන් මල්ලක දමා තිබියදී හිස නොමැති කාන්තා මළ සිරුරක් හමුවීමත් සමග දෙසීයකට...