ශ්‍රී ලංකාව නිෂ්පාදන මධ්‍යස්ථානයක් කිරීමට කොකා කෝලා සමාගමේ අවධානය

ශ්‍රී ලංකාව කොකා කෝලා සමාගමේ නිෂ්පාදන මධ්‍යස්ථානයක් බවට පත් කිරීමට සූදානම් බව එහි ආසියා...

හිටපු.නි ඇමති උසාවි නොඑයි – උඩුවේ හිමිගේ අලි නඩුව කල් යයි

අලි පැටියකු ඇලන් මැතිනියාරාමයේ රඳවාගෙන සිටියේයැයි පොදු දේපොළ පනත වටතේ හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී උඩුවේ...

පොලොන්නරුවට ජාතික මට්ටමේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයක්

අංගසම්පූර්ණ ජාතික ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයක් පොලොන්නරුව හිඟුරක්ගොඩ ඉදිකිරීමට නියමිත බව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ සභාපති...