ඩොලරයට ආදරය කර රැපියල අත්හැරීම නොදන්නාකමට වුන දෙයක්…

යහපාලන ආණ්ඩුවේ ආර්ථික කළමණාකරණයේ දුර්වලතාවය හේතුවෙන් ඩොලරය රැ.152 සීමාව පසුකර ඇත. ඉතිහාසයේ ප්‍රථමවතාවට ඩොලරය...

අනතුරු වලට ලක්වන රියැදුරන්ගේ අවයව ලබාගැනීමට රියදුරු බලපත්‍රයට සංශෝධනයක්

අවයව සහ පටක බද්ධ කිරීම සඳහා පරිත්‍යාග කිරීමට රියැදුරන්ගේ කැමැත්ත ලබාගැනීමට කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය...

“අපි දෙන්න දැන් හොදට ගැළපෙනව“ – රතන හිමි සමග රාජිතත් එක්වෙයි

පාර්ලිමේන්තුවේ ස්වාධීනව කටයුතු කිරීමට තීරණය කළ අතුරලියේ රතන හිමියන් ඉදිරියේදී ආරම්භ කිරීමට නියමිත නව...