කිලිනොච්චියේ කුඹුරු අක්කර 1800 කට වතුර ගන්න ක්‍රමයක් නෑ #SriLanka #LKA

  පසුගිය වසරේ මෙම ඉරාසයන්කුලම් වැවේ ඇළවේලි සම්පූර්ණයෙන්ම් ප්‍රතිසංස්කරණය කළ බව පවසන ගොවි සංවිධාන...

“සිරිසේන සභාපති කම දෙනවා නම් ජනතාව වෙනුවෙන් එය භාර ගැනීමට සුදානම්”-මහින්ද

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සභාපති ධූරය බාරගන්නා ලෙස ආරාධනා කළහොත් එය ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට අවශ්‍යතාවක්...

“සජිත්ගේ බොඩිගාඩ් සුමුදු ගිනිඅවිත් එක්ක කොටුවෙයි “

සංවිධානත්මක අපරාධ නිවාරණ කොට්ඨාශයේ නිළධාරින්ට ලැබුණු තොරතුරක් මත හෝමාගම පිටිපන උතුර ප්‍රදේශයේදී ගිනි අවි...