ඖෂධ කර්මාන්තකරුවන් ආනයනික ඖෂධ 13ක් වෙළෙඳපොළෙන් ඉවත් කර ගනී

ඖෂධ කර්මාන්තයේ නියැලී සිටින සමාගම් විසින් ආනයනික ඖෂධ 13ක් වෙළෙඳපොළෙන් ඉවත් කර ගන්නා බව...

ශ්‍රී ලංකාව ආකර්ෂණීය සංචාරක ගමනාන්තයක් කිරීමේ කොන්ත්‍රාත්තුව ජේ. වෝල්ටර් තොම්සන්ට පවරයි

ශ්‍රී ලංකාව ආකර්ෂණීය සංචාරක ගමනාන්තයක් ලෙස ප්‍රචාරණය කිරීම සඳහා පුළුල් ප්‍රචාරක වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට...

තම දැනුම ජාතිය වෙනුවෙන් කැපකරන්නැයි ජනපති ඉංජිනේරුවන්ගෙන් ඉල්ලයි

සහශ‍්‍ර සංවර්ධන ඉලක්ක කරා ගමන් කිරීමේ දී මුහුණදීමට සිදුව ඇති අභියෝග ජය ගැනීමට තම...

කාක දූපතට ලෝක බැංකුවෙන් බහුකාර්ය ගොඩනැඟිල්ලක්

මට්ටක්කුලිය කාකදූපත ප්‍රදේශයේ ජීවත්වන ජනතාවගේ මහජන ක්‍රියාකාරකම් සඳහා අවශ්‍ය ඉඩ පහසුකම් ලබා දීම පිණිස...