ඩොලර් මිලියන 3.6 ක ඉල්මනයිට් ඩුබායි සමාගමකට විකුණන්න කැබිනට් අනුමැතිය හිමිවෙයි

ලංකා මිනරල් සෑන්ඩ්ස් ආයතනය සමාගම විසින් ඉල්මනයිට් මෙට්‍රික් ටොන් 25,000ක් විකිණීම සඳහා මිල ගණන්...

කැනඩා අපනයන සංවර්ධන ආයතනයේ සහයෝගයෙන් ඩොලර් මිලියන 48.67 දුම්රිය එන්ජින් උඩරට ට

උඩරට දුම්රිය මාර්ගයේ දුම්රිය මෙහෙයුම් සේවා වැඩිදියුණු කිරීමේ අරමුණින් ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව වෙත...

අද පැවති රු. මිලියන 12,000 ක භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසිය අවසන් වුණේ මෙහෙමයි

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ රාජ්‍ය ණය දෙපාර්තමේන්තුව විසින් අද දිනයේ දී කැඳවා තිබුණු භාණ්ඩාගාර...

මධ්‍යම අධිවේගය කඩිනම් කරන්න චීන එක්සිම් බැංකුවෙන් ඩොලර් මිලියන 989 ක්

මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගයේ ඉදිකිරිම කටයුතු කඩිනම් කිරීම සඳහා අදාල අංශ වෙත උපදෙස් ලබා දී...

2018 ඉ-ස්වාභිමානී සම්මාන ප්‍රදානය සඳහා නාමයෝජනා බාර ගැනීම ඇරඹේ

සමාජ සුබ සිද්ධිය සදහා බලපෑමක් කළ හැකි නවෝත්පාදක හා නිර්මාණාත්මක නිමැයුම් හෝ යෙදවුම් ජාතික...