ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම පාවෙන සූර්ය බලාගාරය වෙනුවෙන් කැනේඩියානු රජය සමඟ ගිවිසුම් අත්සන් තබයි

කැනේඩියානු රජය හා ශ්‍රී ලංකා රජය ඒකාබද්ධව මාදුරුඔය ජලාශයේ මෙගාවොට් 100 ක පාවෙන සූර්ය...

පොළී අනුපාත අඩුකරන්න අගමැතිගෙන් කමිටුවක්. සභාපති නිහාල් ෆොන්සේකා

අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා, සියලූම වාණිජ බැංකුවල ප්‍රධාන විධායක නිලධාරීන් සමඟ පවත්වන ලද සාකච්ඡාවක...