ඩීමෝ සහ මහින්ද්‍රා ඒකාබද්ධව ස්වරාජ් ට්‍රැක්ටර්ස් ශ්‍රී ලංකාවට හඳුන්වා දෙයි

මෙරට කෘෂිකාර්මික සහ අනිකුත් කර්මාන්ත වල වර්ධනයට නව මාදිලි රැසක් සීමාසහිත ඩීසල් සහ මෝටර්...

චීනයේ ZXY Hong Kong Company වෙත රුපියල් මිලියන 600 ක කසළ ප්‍රවාහන රථ කොන්ත්‍රාත්තුවක්

ශ්‍රී ලංකාවේ කසළ බැහැර කිරීම කාර්යක්ෂමව හා විධිමත්ව සිදු කිරීම සඳහා පළාත් පාලන ආයතන...

ජෝන් කීල්ස් ලොජිස්ටික්ස් මුතුරාජවෙල වැලි පිරවුම් ඉඩම් කොටස් 2ක් බදු ගනී

වත්තල, මුතුරාජවෙල ප්‍රදේශය බස්නාහිර පළාත් මහානගර සැලැස්මට අනුව ඉදිකෙරෙන සේවා නගරයේ කොටසක් ලෙස හඳුනාගෙන...

ගෘහ සේවක අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් කම්කරු නීති සංශෝධනයට

ශ්‍රී ලංකාව තුළ සේවයේ යොදවා ඇති ගෘහස්ථ සේවකයින් පිළිබඳ සංඛ්‍යාලේඛන නොමැති වුවත්, එවැනි විශාල...