ඉන්දියාවට පැන ගිය කොටි බුද්ධි අංශ ලොක්කා දැන් ලංකාවේ !

මඩකලපුව සන්දිවේලිහි එල්ටීටීඊ බුද්ධි අංශ ප්‍රධානියා සහ කොටින්ගේ ජෙයන්දන් බලකායේ නායකයා වූ ජෙයාත්දන් හෙවත්...

කුණු කන්ද දුම්රියෙන් පුත්තලමට.. හමස් පෙට්ටියට ගිය, කොළඹ කුණු නසන ගෝඨාගේ සැලසුම මෙන්න

විනිමය හා සුරැකුම්පත් කොමිසමේ හිටපු සභාපති නාලක ගොඩහේවා මීතොටමුල්ලේ කුණු කන්ද සම්බන්ධයෙන් නාගරික සංවර්ධන...

“දරුවන් 130ක් පමණ අතුරුදහන්… මාධ්‍ය කියන්නේ බොරු…” – මීතොටුමුල්ලේ ප්‍රදේශවාසීන් (VIDEO)

මීතොටමුල්ල කුණු කන්ද නාය යාම නිසා යටවූ නිවාසවල සිටි කුඩා දරුවන් 130ක් පමණ අතුරුදහන්ව...

කොටි බුද්ධි අංශ ප්‍රධානියා ඉන්දියාවේ සිට බෝට්ටුවකින් නැවත ලංකාවට… නාවික හමුදාව දැක්කේ නැද්ද ???

මඩකලපුව සන්දිවේලිහි එල්ටීටීඊ බුද්ධි අංශ ප්‍රධානියා සහ කොටින්ගේ ජෙයන්දන් බලකායේ නායකයා වූ ජෙයාත්දන් හෙවත්...