ආණ්ඩුවේ සිටින ඇතමුන් අගේ ඉදන් කන කනවා, ඩිලානුත් එහෙමයි – පාලිත රංගේ බණ්ඩාර

සිහින ආණ්ඩුවක ඇමතිකම් ගැනීමට සිහින දකින පුද්ගලයින්ද සිටින බවත් එම සිහින කිසිදාක සැබෑ නොවන...

හම්බන්තොට වරාය විකුණන්නේ නැතිව බෑ… පඩි ගෙවන්න.. වියදමට සල්ලි නෑ.. – ජනපති

හම්බන්තොට වරාය විකුණන්නේ නැතිව මේ මහා ණය කන්දරාව ගෙවන්නේ කෙසේදැයි ජනාධිපතිවරයා තමන් හා පැවසූ...

සංහිඳියාව දෝරේ ගලා යයි… උතුරු නැගෙනහිර සෑම විහාරයකටම හමුදා ආරක්ෂාව

උතුරු නැගෙනහිර සෑම බෞද්ධ විහාරයකටම හමුදා ආරක්‍ෂාව ලබාදීමට රජය පියවර ගෙන ඇත. මේ සඳහා...

හෙළ උරුමයට කරුමයක්… තරග වදින ලයිස්තු සදහා දෙමල හා මුස්ලිම් අපෙක්ෂකයන්

ජාතික හෙළ උරුමය එළැමෙන පළාත් පාලන මැතිවණය වෙනුවෙන් තරග වදින ලයිස්තු සදහා දෙමල හා...