පොහොට්ටු සාමාජිකයෝ කුමර වෙල්ගම බදුල්ල දිස්ත්‍රිකයෙන් නෙරපයි.

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ බදුල්ල දිස්ත්‍රික් නායකත්වයෙන් කුමර වෙල්ගම මහතා ඉවත් කර තේනුක විදානගමගේ...

වෛද්‍ය ශාපි ට චෝදනා කරන කාන්තාවන්ගේ ස්වාමි පුරුෂයින්ගේ පුරුෂකම පරික්ෂා කරන්න – දිගාමඩුල්ල මන්ත්‍රී මන්සුර්ගෙන් බලු කතාවක්

“වෛද්‍ය ශාපි ට චෝදනා කරන්න කලින් ළමයි නැති කාන්තාවන්ගේ ස්වාමි පුරුෂයින්ගේ පුරුෂකම තියෙනවාදැයි පරික්ෂා...

විමර්ශන නිලධාරීන්ට බාධා කල රතන හිමිට එරෙහිව CIDය අධිකරණයට කරුණු දක්වයි

කුරුණෑගල රෝහලේ වෛද්‍ය සහාබ්දීන් සාෆිට එල්ල කෙරුණු වඳ සැත්කම් චෝදනාව පිළිබඳ විමර්ශනය කරන විමර්ශන...