ලොතරැයි මිල ඉහළට – ජනවාරියේ සිට රුපියල් 5 ක බද්දක්

ලොතරැයි සඳහා නිෂ්පාදන බද්දක් හඳුන්වා දීමට මුදල් අමාත්‍ය රවී කරුණානායක මහතා විසින් පියවර ගෙන...

පුරවැසි සංවිධාන එකමුතුවෙන් දැඩි තීරණයක්

යෝජිත සංවර්ධනය විශේෂ විධිවිධාන පනත් කෙටුම්පත රටට හෙළිකළ යුතු බවත් සංවර්ධනය  මුවාවෙන් ආඥාදායකයින් නිර්මාණය...