”වැඩිය ගැහුවේ නෑ. ජල ප්‍රහාර විතරයි. මම හිටියා නම් ගහන්න දෙන්නෑ..!” ජනපති කියයි.

ඊයේ දිනයේදී විශ්‍රාමික රණවිරුවන්ගේ උද්ගොෂණයට පොලිසිය විසින් පහර දීම තමා අනුමත නොකරන බවත් තමා...

වීරවංශගේ වාහන අවභාවිතාවේ පරීක්ෂණ වලට ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයෙන් බාධා..!

ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ නිලධාරීන් එම කාර්යාලයේ සිදුව ඇති මුදල් වංචාව සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශ ලබා නොදෙනවා...

ඉස්ලාම් අන්තවාදීන් හානි කළ බුද්ධ ප්‍රතිමාවක් ප්‍රතිස්ථාපනය කෙරේ

ඉස්ලාමීය සන්නද්ධ කණ්ඩායම් විසින් හානි කරනු ලැබූ පාකිස්තානයේ පිහිටි ගල් බිත්තියක නෙලන ලද පෞරාණික...

'බුදුපිළිම තියන්න එපා නම් ඇමතිකම් දාලා ගෙදර යනවා' – ඇමති දයා ගමගේ

බුදුපිළිම තැබීම තහනම් කරනවානම් එය වැරදි වැඩක් බවත් තමාට ඊට එකඟවීමට කිසිසේත්ම හැකියාවක් නොමැති...