අන්‍යොන්‍යය ගෞරවය හා බැඳීම තහවුරු කරන තෛපොංගල් උළෙලකට සුභ පැතුම් – කථානායක #SriLanka #LKA

සොබාදහම කෙරෙහි කෘතවේදීත්වය, ගෞරවය පල කරන මෙම සුවිශේෂ සංස්කෘතික උළෙල මිනිසා සොබා දහමේ කොටසක්මය...

සියලු රාජ්‍ය විශ්ව විද්‍යාල හරිත විශ්ව විද්‍යාල බවට පත්කිරීමට උපදෙස් #SriLanka #LKA

මේ වන විට හරිත සංකල්ප වැඩසටහන කැලණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ සාර්ථකව පවත්වා ගෙන යාම පිළිබඳව...