“දරුවන් 130ක් පමණ අතුරුදහන්… මාධ්‍ය කියන්නේ බොරු…” – මීතොටුමුල්ලේ ප්‍රදේශවාසීන් (VIDEO)

මීතොටමුල්ල කුණු කන්ද නාය යාම නිසා යටවූ නිවාසවල සිටි කුඩා දරුවන් 130ක් පමණ අතුරුදහන්ව...

කොටි බුද්ධි අංශ ප්‍රධානියා ඉන්දියාවේ සිට බෝට්ටුවකින් නැවත ලංකාවට… නාවික හමුදාව දැක්කේ නැද්ද ???

මඩකලපුව සන්දිවේලිහි එල්ටීටීඊ බුද්ධි අංශ ප්‍රධානියා සහ කොටින්ගේ ජෙයන්දන් බලකායේ නායකයා වූ ජෙයාත්දන් හෙවත්...

මීතොටමුල්ල පංසකූලයට වැඩමකළ ඥානසාර හිමි, ඇස් කන් ඇරෙන්න සිදුකල අනුශාසනාව: Videos

මීතොටමුල්ල කුණු කන්ද ගිලා බැසීමෙන් ජිවිතක්ෂයට පත්වූ පුද්ගලයන් 8 දෙනෙකුගේ අවසාන ආගමික වතාවත් අද...