සුදු වෑන් එකෙන් ඇවිත් රයන්ව අරන් යන්න හදද්දී බාධා කළ අයටත් වැඩ වරදී !

ඉකුත් 20 වැනිදා කොළඹ පැවිත මාධ්‍ය හමුවක් අතරතුර සුදු වෑන් රථයකින් පැමිණ වෛද්‍යපීඨ ශිෂ්‍ය...

Huawei නිල ස්මාර්ට්ෆෝන් සහකරු ලෙස ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් බලගන්වයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම ස්මාර්ට්ෆෝන් සන්නාමය වන Huawei ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නිල ස්මාර්ට්ෆෝන් සහකරු...

ත්‍රිකුණාමල වරාය සංවර්ධනයට තුන් අවුරුදු සැලැස්මක්

ශ්‍රී  ලංකා ආර්ථිකයට විශාල දායකත්වයක් සපයන ත්‍රිකුණාමල වරාය කඩිනමින් සංවර්ධනය කිරීම සඳහා වසර තුනක...