මහින්ද-රනිල්-මෛත්‍රී නිතරම ගිය තිරුපති කෝවිලේ ප්‍රධාන පූජකවරයාත් කොරෝනාවලින් මරුට

මහින්ද-රනිල්-මෛත්‍රී නිතරම ගිය තිරුපති කෝවිලේ ප්‍රධාන පූජකවරයාත් කොරෝනාවලින් මරුට

මහින්ද, රනිල්, මෛත්‍රී යන මෙරට දේශපාලන නායකයින් නිතරම පුද පුජා පැවැත්වීම සදහා ගිය ඉන්දියාවේ...
කොටස් වෙළෙඳපොළේ සමාගම්වල ආයෝජනයෙන් සේවක අර්ථසාධක අරමුදලට රු. බිලියන 39 කට අධික අලාභයක්

කොටස් වෙළෙඳපොළේ සමාගම්වල ආයෝජනයෙන් සේවක අර්ථසාධක අරමුදලට රු. බිලියන 39 කට අධික අලාභයක්

ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම සමාජ ආරක්ෂණ අරමුදල වන, සේවක අර්ථසාධක අරමුදල (EPF) විසින් කොළඹ කොටස්...