” උතුරේ ආවා – කොළඹට අවා” – ප්‍රබල නායකයින් තුනක් අත්අඩංගුවට

උතුරු පළාතේ කි‍්‍රයාත්මක ආවා කල්ලියට සම්බන්ධ බව කියන තවත් පුද්ගලයන් තිදෙනෙකු යුද හමුදාව විසින්...