ශ්‍රී ලාංකේය ඩිජිටල් අලෙවිකරුවන් අභිෂේක ගන්වන SLIM DIGIS සම්මාන සඳහා අයදුම් පත් භාරගැනීම ඇරඹේ

මෙරට ඩිජිටල් අලෙවිකරණ ක්ෂේත්‍රය ආශ්‍රිත ව්‍යාපාරවල නව්‍යකරණය, නිර්මාණශීලීත්වය, වර්ධනය සහ  කැපී පෙනෙන ජයග්‍රහණ ඇගයීම...