පාස්කු ප්‍රහාරයට පෙර කිසිදු වාර්තාවක් ආරක්ෂක ලේකම්ට දුන්නේ නැහැ – රාජ්‍ය බුද්ධි සේවයේ හිටපු අධ්‍යක්ෂ පිළිගනී

පාස්කු ප්‍රහාරයට පෙර අප්‍රේල් 04 වැනිදා සිට 20 වැනිදා දක්වා කාලය තුළ සහරාන් හෂීම්...
එකම ස්ථානයක රසදිය ටොන් ගණනක් Asia Recycling සමාගම ගබඩා කරලා. ලෙබනනයේ මෙන් පිපුරුනොත් මහා විනාශයක්

එකම ස්ථානයක රසදිය ටොන් ගණනක් Asia Recycling සමාගම ගබඩා කරලා. ලෙබනනයේ මෙන් පිපුරුනොත් මහා විනාශයක්

එකම ස්ථානයක රසදිය ටොන් ගණනක් Asia Recycling සමාගම ගබඩා කර තබාගෙන සිටින බවත් ලෙබනනයේ...
විග්නේෂ්වරන් විහිළුකාරයෙක් - ලැබුණු මුල්ම අවස්ථාවේම සරත් වීරසේකරගෙන් ප්‍රහාරයක්

විග්නේෂ්වරන් විහිළුකාරයෙක් – ලැබුණු මුල්ම අවස්ථාවේම සරත් වීරසේකරගෙන් ප්‍රහාරයක්

ශ්‍රී ලංකා භූමියේ පහළ වූ ප්‍රථම භාෂාව වන දෙමළ භාෂාවෙන් පාර්ලිමේන්තුව ඇමතීමට ලැබීම භාග්‍යයක්...