කංසා වගාව නීත්‍යානුකූලව කිරීමට වැඩපිළිවෙලක් හදනවා නම් හරිම වටිනවා – බෙංගමුවේ නාලක හිමි

කංසා වගාව සඳහා ශ්‍රී ලංකාව ඉතාම සුදුසු රටක් බැවින් එම වගාව නීත්‍යානුකූලව බලපත්‍ර සහිතව...
හිටපු ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා පාස්කු කොමිසමේ පොලිස් ඒකකයට පැමිණෙයි

හිටපු ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා පාස්කු කොමිසමේ පොලිස් ඒකකයට පැමිණෙයි

හිටපු ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍ය රුවන් විජේවර්ධන මහතා පාස්කු කොමිසමේ, පොලිස් ඒකකය වෙත පැමිණ තිබේ....
අවිනිශ්චිත ඔයිල් පාම් ප‍්‍රතිපත්ති නිසා වැවිලි සමාගම්වලට රුපියල් මිලියන 500 ක පාඩුවක් අතළඟ

අවිනිශ්චිත ඔයිල් පාම් ප‍්‍රතිපත්ති නිසා වැවිලි සමාගම්වලට රුපියල් මිලියන 500 ක පාඩුවක් අතළඟ

මෙරට ඔයිල් පාම් වගාව මනා නියාමනයක් යටතේ සීමිත ලෙස ව්‍යාප්ත කිරීම වෙනුවෙන් වන රජයේ...