රහස් පොලීසිය සොයමින් සිටි නාකොටික් පොලිස් පරීක්ෂකවරයා භාර වෙයි

මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම්කරුවන් සමග සබඳතා පැවැත්වූ බවට හෙළිවීමෙන් පසුව සැඟව සිටි, පොලිස් මත්ද්‍රව්‍ය නාශක කාර්යාංශයේ...

ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි තැන්පතු පොලිය අඩු කර නැහැ – මුදල් අමාත්‍යාංශය අවධාරණය කරයි

ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි තැන්පතු වෙනුවෙන් ගෙවනු ලබන පොලි අනුපාතයේ කිසිදු වෙනසක් සිදුකර නොමැත. මෙතෙක් පැවැති...