මා ප්‍රඩක්ට්ස් නිෂ්පාදන බෙදා හැරීමේ නියෝජිතයා ලෙස ඩෙල්මෝ ආයතනය ගිවිසුම් ගත වේ

මා ප්‍රඩක්ට් විසින් නිෂ්පාදනය කරනු ලබන සම්පූර්ණ දේශීය නිෂ්පාදනයක් වන නෙල්ලි කෝලා දිවයින පුරා...

ශ්‍රී ලංකාවේ අධ්‍යාපනික ක්ෂේත්‍රයේ සංවර්ධනය වෙනුවෙන් පවත්වන ලද කේම්බ්‍රිජ් අධ්‍යාපන සමුළුව සාර්ථකව අවසන් වේ

ශ්‍රී ලංකාවේ අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ අධ්‍යාපනික දැනුම හා කුසලතා වර්ධනය කිරීමේ අරමුණින් Cambridge University Press...
INSEE Ecocycle සහ Fonterra Brands Lanka එක් වී ශ්‍රී ලංකාවේ කිරි කර්මාන්තය තුළ තිරසාර අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ ක්‍රමවේදයන් ප්‍රවර්ධනය කරයි

INSEE Ecocycle සහ Fonterra Brands Lanka එක් වී ශ්‍රී ලංකාවේ කිරි කර්මාන්තය තුළ තිරසාර අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ ක්‍රමවේදයන් ප්‍රවර්ධනය කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණයේ පුරෝගාමියා වන INSEE Ecocycle, මෙරට විශාලතම පාරිභෝගික කිරි නිෂ්පාදන...

ජනපති ආරම්භ කළ පාසල් ප්‍රාග්ධන වෙළඳපොළ සංගම් අනාගත ආයෝජනයක්

කොළඹ කොටස් හුවමාරුවේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී රජීව බණ්ඩාරනායක මහතා. ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ සංකල්පයක්...