இரவும் பகலும் இயல்பாய் மாறும். இதை தடுக்க யார் இங்கே காற்றே? நகரும் தருணங்களை நங்கூரமிட்டு நிறுத்திவ

ihsanjm posted a photo:

இரவும் பகலும் இயல்பாய் மாறும். இதை தடுக்க யார் இங்கே காற்றே? நகரும் தருணங்களை நங்கூரமிட்டு நிறுத்திவ

Source From Flicker
Author:
#SriLanka #Photo #lka