ලංකා ප්‍රිමියර් ලීග් ආරවුලක් දුරදිග යයි : සුපිරි තුන්ඉරියව් ක්‍රීඩකයා නිසා කොළඹ පුහුණකරු එළියට දමයි

ලංකා ප්‍රිමියර් ලීග් ආරවුලක් දුරදිග යයි : සුපිරි තුන්ඉරියව්  ක්‍රීඩකයා නිසා කොළඹ පුහුණකරු එළියට දමයි
  • ලංකා ප්‍රිමියර් ලීග්
  • LPL

    Source From sports AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka