මතක ශක්තිය අහිමි වුණු ෆැෆ් ඩූ ප්ලෙසිස් PSL තරඟාවලියෙන් ඉවත් වෙයි

මතක ශක්තිය අහිමි වුණු ෆැෆ් ඩූ ප්ලෙසිස් PSL තරඟාවලියෙන් ඉවත් වෙයි
  • පාකිස්ථාන ක්‍රිකට්

    Source From sports AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka