ප්‍රධාන කණ්ඩායම් දෙකක් LPL තරඟාවලියෙන් ඉවත් වෙයි

ප්‍රධාන කණ්ඩායම් දෙකක් LPL තරඟාවලියෙන් ඉවත් වෙයි
  • ලංකා ප්‍රිමියර් ලීග්
  • ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට්

    Source From sports AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka