තවත් ජ්‍යේෂ්ඨයන් දෙදෙනෙකු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් වෙත අහිමි වීම වෙයි

තවත් ජ්‍යේෂ්ඨයන් දෙදෙනෙකු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් වෙත අහිමි වීම වෙයි
  • ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට්
  • ළහිරු තිරිමාන්න
  • සුරංගල ලක්මාල්

    Source From sports AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka