“තරඟාවලියකට සුදානම් වෙනවා කියන්නේ කඩේට ගිහින් පාන් වගේ වැඩක් නෙමෙයි” – මාලිංග

“තරඟාවලියකට සුදානම් වෙනවා කියන්නේ කඩේට ගිහින් පාන් වගේ වැඩක් නෙමෙයි” - මාලිංග
  • ලංකා ප්‍රිමියර් ලීග්
  • LPL

    Source From sports AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka