“ක්‍රිකට් විතරක් ගහපල්ලා: ඇගේ පච්ච එපා: පාරේ මිනී මරන්න එපා” – නවක දක්ෂයන් දෙපලට උපදෙස්

Source From sports AM
Author:
#SriLanka #News #lka