ඔබ දන්නවාද? ජපානය මෙවර ඔලිම්පික් ශූරයන්ට දෙන්න යන්නේ කසළවලින් සෑදූ පදක්කම් බව

  • ටෝකියෝ ඔලිම්පික් 2021

    Source From sports AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka