ඉන්දියාව ටෙස්ට් ක්‍රිකට් වාර්තා බිඳ දමයි – වසර 32කට පසුව ඕස්ට්‍රේලියාව දණ ගස්සවා දැවැන්ත ජයක් ලබයි

ඉන්දියාව ටෙස්ට් ක්‍රිකට් වාර්තා බිඳ දමයි - වසර 32කට පසුව ඕස්ට්‍රේලියාව දණ ගස්සවා දැවැන්ත ජයක් ලබයි

Source From sports AM
Author:
#SriLanka #News #lka