සේනපුර පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානයේ තවත් සිව්දෙනෙකුට කොරෝනා

සේනපුර පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානයේ සිටින තවත් රැදවියන් සිව්දෙනෙකුට කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වී ඇතැයි සෞඛ්‍ය අංශ...

රාගම මෙල්ස්ටා රෝහල් කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයෙකු කොවිඩ්-19 ආසාධිත බව තහවුරු වීමෙන් පසු මෙහෙයුම් කටයුතුවල වෙනසක්

රාගම මෙල්ස්ටා රෝහලෙහි මෑතකදී සේවය ආරම්භ කළ කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයෙක් හට කොවිඞ් – 19...