වසංගත සමයේ මහ බැංකු මෙහෙවර සහ එමගින් මහජනතාවට ලැබුණු සහන හා ප්‍රතිලාභ: කොවිඩ් -19 අභියෝගය හමුවේ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සිදු කළේ මොනවා ද?

වසංගත සමයේ මහ බැංකු මෙහෙවර සහ එමගින් මහජනතාවට ලැබුණු සහන හා ප්‍රතිලාභ: කොවිඩ් -19 අභියෝගය හමුවේ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සිදු කළේ මොනවා ද?

කොවිඩ්-19 ගෝලීය වසංගතයේ අභියෝගය සාර්ථකව මැඩ පැවැත්වීම සඳහා වූ රජයේ පැහැදිලි හා කඩිනම් වැඩපිළිවෙල...

සර්පයෙකු දෂ්ඨ කළ බව කියා මව රෝහලට ඇතුලත් කල දස හැවිරිදි දියණිය පියා අපයෝජනය කරද්දී මැරිලා

පුත්තලම – ආසිරිගම ප්‍රදේශයේදී සර්පයෙකු දෂ්ඨ කළ බව පවසමින් මව විසින් රෝහලට ඇතුළත් කළ...

බුවනෙකබා රාජසභාව ඩෝසර් කල සිද්ධියෙන් අගමැති රකින්න මාධ්‍ය භික්ෂූන් පෙරට

කුරුණෑගල පුරාවිද්‍යා විනාශයට අගමැතිවරයා සම්බන්ධ කිරීමේ විපක්ෂයේ උත්සහයක් තිබෙන නමුත් ඔහු එවැනි දෙයකට කොහෙත්ම...