විදුලිබල අමාත්‍යාංශය හිටපු දේශපාලනඥයකුගේ ගොඩනැගිල්ලක – අමාත්‍යංශ කාර්යාලවල කුලිය කෝටි 10 ඉක්මවයි

කැබිනට් අමාත්‍යංශ හා රාජ්‍ය ඇමැතිවරුන්ගේ අමාත්‍යංශ කාර්යාල පෞද්ගලික අංශයේ ගොඩනැගිලිවල පවත්වාගෙන යෑම වෙනුවෙන් මාසිකව...

අපිට ගෙදර කන්න තිබුණෙ නෑ. කුසගින්න නිවාගන්න වේලසනින් නිදාගත්තා. කුසගින්නෙන් මියගිය පස් හැවිරිදි දැරියගේ සංවේදී කතාව

ඉන්දියාවේ උත්තර් ප්‍රදේශ් හි පස් හැවිරිදි දැරියක් සාගින්නෙන් මියගොස් තිබේ. ඇගේ පවුලේ අය පවසන්නේ පසුගිය...

හම්බන්තොට කර්මාන්තපුරයේ ඩොලර් මිලියන 300 ක ආයෝජනයකින් චීන ටයර් කම්හලක්. දෙදාහකට රැකියා

ශ්‍රී ලංකාවේ කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රවර්ධනය පිළිබඳව කර්මාන්ත අමාත්‍ය විමල් වීරවංශ මහතා සහ හම්බන්තොට ජාත්‍යන්තර...