ශ්‍රී ලංකාවේ හා වියට්නාමයේ තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණ අංශ සංවර්ධනය පිළිබඳ සාකච්ඡා ඇරඹේ

ශ්‍රී ලංකාවේ හා වියට්නාමයේ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ අංශවල සහයෝගීතාවය වැඩි දියුණු කීරීම පිළිබඳ...

රාජපක්ෂාගේ නඩු 79ක් ඉවත් කරන ජනාධිපතිගේ ප්‍රජාතන්ත්‍ර විරෝධී සැලැස්මක් ජවිපෙ හෙළිකරයි (වීඩියෝ)

2015 ජනවාරි මාසයේ 08 වැනිදා සිට 2019 නොවැම්බර් මස 16 වැනිදා දක්වා දේශපාලන පළිගැනීම්...
මුතුරාජවෙළ තෙත්බිමේ වගුරු ආශ්‍රිත බිම් අපද්‍රව්‍ය දමා පිරිවීමට එරෙහිව පරිසර යුක්ති කේන්ද්‍රය නඩු මගට

මුතුරාජවෙළ තෙත්බිමේ වගුරු ආශ්‍රිත බිම් අපද්‍රව්‍ය දමා පිරිවීමට එරෙහිව පරිසර යුක්ති කේන්ද්‍රය නඩු මගට

මුතුරාජවෙළ වගුරු ආශ්‍රිත බිම් පෙදෙස් පිරවීම සදහා එම තෙත්බිමට අපද්‍රව්‍ය දැමීම වළකාලමින් තහනම් නියෝගයක්...