බදියුදීන්ගේ සහෝදරයා නිදහස් කිරිම දේශපාලන ඩීල් එකක්ද ? කාදිනල් හිමිපාණන් විමසයි (VIDEO)

බදියුදීන්ගේ සහෝදරයා නිදහස් කිරිම දේශපාලන ඩීල් එකක්ද ? කාදිනල් හිමිපාණන් විමසයි (VIDEO)

පාස්කු ඉරුදින එල්ලවූ බෝම්බ ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් දැඩි ලෙස චෝදනා එල්ලවූ පුද්ගලයින් සම්බන්ධයෙන් සිදුකෙරෙන පරීක්ෂණ...