හැටන් ඇතුළු ප්‍රදේශ රැසක් අඳුරේ : දැවැන්ත ගස් වැටී අධි බලැති විදුලි රැහැන් පද්ධතියක් බිඳ වැටෙයි (PHOTOS)

  • ආපදා

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka