සීනි මිල සඳහා ගැසට් නිවේදනයක්

සීනි මිල සඳහා ගැසට් නිවේදනයක්

සීනි තොග මිල සහ සිල්ලර මිල සඳහා උපරිම මිල දක්වමින් ගැසට් නිවේදනයක් අද (10) මධ්‍යම රාත්‍රියේ නිකුත් කිරීමට නියමිතය. 

ඒ අනුව, 
සුදු සීනි කිලෝවක උපරිම තොග මිල – රුපියල් 80 

සුදු සීනි කිලෝවක උපරිම සිල්ලර මිල – රුපියල් 85

පැකට් කළ සුදු සීනි කිලෝවක මිල – රුපියල් 90

Source From local-news AM
Author:
#SriLanka #News #lka