ශිල්පිනියට මොලේ අමාරුව : වෛද්‍ය උපදෙස් අවශ්‍යයි – මුහුණුපොත භාවිතා කරන්නන්ගෙන් යෝජනාවක්

ශිල්පිනියට මොලේ අමාරුව : වෛද්‍ය උපදෙස් අවශ්‍යයි - මුහුණුපොත භාවිතා කරන්නන්ගෙන් යෝජනාවක්

Source From local-news AM
Author:
#SriLanka #News #lka