විවාදය මාතෘකාවෙන් පිට “තමුසෙ – මෝඩයා” යයි එකිනෙකාට කියා ගනිමින් සරත්ලා දෙන්නා යලිත් හැප්පෙයි

  • සරත් වීරසේකර
  • සරත් ෆොන්සේකා

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka