“ලංකාවේ අයට නැවට වඩා පියුමි ලොකු වෙලා” – ජාත්‍යන්තර සඟරාවකින් ලංකාව විහිළුවට ලක් කරයි

  • පියුමි හංසමාලී
  • චන්දිමාල් ජයසිංහ
  • එක්ස්ප්‍රස් පර්ල්

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka