“රෝගය හැදෙයි, හොඳවෙයි – රට වහලා ගෙවල්වලට වෙලා කොවිඩ් අභියෝගයට මුහුණ දෙන්න බැහැ” – මහින්දානන්ද

Source From local-news AM
Author:
#SriLanka #News #lka