රූ රැජින ආරවුල නිසා නෙළුම් පොකුණ රඟහලට දැවැන්ත පාඩුවක් – අධිකරණය වාර්තාවක් කැඳවයි

  • විවාහක රූ රැජින

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka