රජයේ ඉඩම් ජාවාරම්වල තොරතුරු මාධ්‍යට හා රජයේ නිලධාරීන්ට ලබා දුන්නැයි ගොවියකුට මැර ප්‍රහාරයක්

Source From local-news AM
Author:
#SriLanka #News #lka