යුද්ධ හමුදා මුලස්ථානයේදී උසස්වීම් ලැබු ජෙනරල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා හට හමුදා ගෞරවාචාර පිරිනමයි

යුද්ධ හමුදා මුලස්ථානයේදී උසස්වීම් ලැබු ජෙනරල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා හට හමුදා ගෞරවාචාර පිරිනමයි

Source From local-news AM
Author:
#SriLanka #News #lka