“මේ තනතුරට මට අකමැති කියන්න බෑ“ – කොවිඩ් මෙහෙයුමෙන් ඉවත්වීම ගැන වෛද්‍ය ජාසිංහ කියයි

  • අනිල් ජාසිංහ

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka