මාස දෙකකට පසු මිනුවන්ගොඩ බ්‍රැන්ඩික්ස් කම්හල විවෘත කරයි – සේවිකාවන් 150ක් සේවයට කැඳවයි

මාස දෙකකට පසු මිනුවන්ගොඩ බ්‍රැන්ඩික්ස් කම්හල විවෘත කරයි - සේවිකාවන් 150ක් සේවයට කැඳවයි
  • කොරෝනා
  • කොරෝනා ආසාදිතයින්
  • මිනුවන්ගොඩ

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka