මළසිරුරු ආදාහනය කරනවාද භූමදානය කරනවාද කියන වග අනවශ්‍ය සාකච්ඡුාවක් – ඕමල්පේ සෝභිත හිමි

මළසිරුරු ආදාහනය කරනවාද භූමදානය කරනවාද කියන වග අනවශ්‍ය සාකච්ඡුාවක් - ඕමල්පේ සෝභිත හිමි

Source From local-news AM
Author:
#SriLanka #News #lka