“මහ පොළොව ඉල්ලන්නේ ඥානසාර හිමිව” – ඩෑන්ගෙන් රතන හිමිට පණිවිඩයක්

  • ගලගොඩ අත්තේ ඥානසාර හිමි
  • අතුරලියේ රතන හිමි
  • ඩෑන් ප්‍රියසාද්

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka