බැසිල් ජනපති කාර්ය සාධක බළකායේ සභාපතිකමක් එපා කියයි – පාර්ලිමේන්තු ගමන ගැන බැසිල් හෙළි කරයි

  • බැසිල් රාජපක්ෂ

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka