“බන්ධනාගාර නිලධාරීන්ට T56 ගිනි අවි දීලා තියෙන්නේ පොල් ගාන්න නෙමෙයි”

  • ලොහාන් රත්වත්තේ
  • එරාන් වික්‍රමරත්න

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka